LOOP TRANSGRESSOR a La Teixonera


LOOP TRANSGRESSOR (audiovisuals feministes)

En el marc de les Jornades radical-ment feministes celebrades a Barcelona al 2016, FemArt va oferir la Mostra titulada "l'Àpat transgressor". Aquesta Mostra volia recordar i revisitar l'obra de Judy Chicago "The dinner party" que va obrir de manera radical la producció d'art específicament feminista. Recordant el seu gest un més d'una trentena d'artistes van proposar un servei de taula racial-ment feminista. l'audiovisual que obre aquest Loop és precisament el recull d'aquell esdeveniment. Tot seguit, podrem veure una selecció d'obres d'artistes dones que formen part de la Xarxa d'Artistes FemArt. Paral·lelament s'exposarà l'obra gràfica que il·lustra les propostes participants en aquest sopar de saber i sabors feministes.


7 de març | Xerrada:
Proposem una conversa on les membres del grup FemArt explicarem la història del projecte íntimament vinculat als moviments feministes de la ciutat de Barcelona. A través d'un itinerari visual transitarem per les diferents temàtiques que ha tractat la Mostra al llarg de més de vint anys. Les Mostres donen compte, a través de les obres que les constitueixen, de les diferents lluites i propostes dels moviments feministes contemporanis. A més, en el context de l'exposició "l'Àpat transgressor" (d'on ha sortit la proposta del Loop audiovisual) visitarem també l'obra de les artistes més referencials per als feminismes contemporanis com és el cas de Judy Chicago.