FemArt, La Mostra d’Art Feminista de Barcelona fa 25 anys


Amb aquest motiu es realitzarà la primera mostra retrospectiva d'art feminista contemporani de Catalunya, que constitueix la memòria del últims 25 anys de lluites feministes a Barcelona. La mostra anirà acompanyada d’un programa d’activitats que inclou, a més de tallers i performances, un seminari on participaran referents de la teoria, de l’art i la lluita feminista.

La Mostra FemArt celebra 25 anys d’existència i de resistència al circuits de producció i difusió d’art patriarcals i capitalistes, 25 anys molt productius també d’objectes artístics dissidents que constitueixen la memòria dels últims 25 anys de lluites feministes a Barcelona.

La mostra d’aquesta 25ena edició, titulada “Hem vist coses que mai con creuríeu!, una retrospectiva replicant”, s’inaugurarà el 14 de desembre i busca plantejar una retrospectiva que més que una cronologia artística vol donar compte d’aquest passat de lluita històrica amb ulls del present. L’exposició, que es podrà visitar a Ca la dona, recollirà a més de les obres més significatives, documentació gràfica i textual de cada una de les 25 mostres realitzades on han participat més de 800 artistes , les quals s’han vist recolzades en front de la manca de presència en els circuits artístics convencionals, encara subsidiaris de la ideología patriarcal dominant.

Amb la mostra, es buscarà relacionar cadascun dels aspectes i moments d’aquesta història amb el desenvolupament dels moviments socials i les seves lluites sempre en la ciutat de Barcelona com a marc espacial de tensions i confluències. Aquesta mostra, donat el seu contingut i plantejaments serà la primera trobada recopilatòria dels últims 25 anys d'art feminista contemporani a Catalunya.

L’esdeveniment anirà acompanyat d’un Feminari, un programa de debats i conferències on participaran referents de la teoria, l’art i la lluita feminista a Barcelona i s’abordaran temàtiques de gran vigència política com es el paper dels mitjans de comunicació a la pràctica de l’acció social, l’arxiu com a espai de memòria radical, els feminismes en el context de l’educació formal, etc.

FemArt es un projecte de Ca la dona, espai d’acció feminista referent a la ciutat de Barcelona. Coincidint amb el final de la rehabilitació de l’edifici de Ca la Dona al Carrer Ripoll 25, espai merescut després de més de 25 anys d'activitats i promoció de la lluita feminista, Ca la Dona reclama i promou ara noves dimensions i perspectives dels seus projectes. Aquest és el cas de FemArt que pretén evolucionar cap a una Biennal d'Art Feminista emplaçada a Barcelona i amb relacions internacionals.

Al mateix temps, s’aprofitarà el context d’aquesta retrospectiva per presentar la Mostra FemArt Emergent, mostra anual adreçada a estudiantes de Belles Arts i organitzada conjuntament amb les diferents Universitats i escoles d’art de la ciutat. L’objectiu principal d’aquesta nova mostra és reforçar l’educació visual i plàstica amb perspectiva feminista i amb nous valors ètics i estètics no discriminatoris. D’aquesta manera, el projecte busca reafirmar la seva posició de referència dins el panorama artístic, activista i cultural de la ciutat.