COMENÇA EMERGÈNCIES.1 Des-Uni-Formades

Un total de 6 Projectes de Creació han estat seleccionats per formar part d'EMERGÈNCIES.1 #Des-Uni-Formades:

- Col·lectiu Akyute (Magdalena Hart, Natala Gimay i Miriam Felici) - El Santuario
- Alba García - Espacios de ausencia
- Melin Vazquez - Con forma de montaña
- Leia Goiria - El camino a casa
- Mireia Trujillo i Laura Castellví - FE MINUS
- Miriam Seguí - Incompreses
- Iris Herraiz - Kemooj Rb’aniik A 9,074 Km / Tejer Gestos A 9,074 Km

D'altra banda, comuniquem que les categories de Disseny d'Imatge Gràfica i Comissariat s'han declarat desertes.

El Jurat d'EMERGÈNCIES el conformen enguany: Nora Ancarola, Barbara Ramajo, Diego Marchante i l'equip FemArt.