ARXIUS ENCARNATS. Visita i recorregut de cosx present a l'arxivx feminista


Aquesta setmana ens han visitat les companyes de la Sala d'Art Jove. La Mercè Otero ens ha ofert una presentació del projecte de Ca La Dona en general i de la biblioteca i centre de documentació en particular. Les artistes, acompanyades per la investigadora Nancy Garín han descobert l'àmpli ventall de materials i possibilitats de resistència de l'arxiva de Ca La Dona, un arxiu vitalista conformat per vivències i memòries que força a treballar d'una manera alternativa a com es tracta la conservació i com es vehicula la narració de la memòria des dels espais institucionals. Tant el centre de documentació de Ca La Dona com l'Arxiu FemArt manifesten la necessitat d'autonomia dels moviments socials a tenir unes polítiques de conservació, catalogació i presentació pròpies per preservar la col·lectivitat i la pluralitat de les seves memòries en construcció i transformació constant.


ENGEGUEM MOTORS! FemArt 2020-2021

Engeguem curs expositiu fent front a la crisi sanitària, amb respecte, amb molta cura però sense renunciar als nostres projectes.

Aquest setembre començarem el curs amb la residència col·lectiva Emergêncies.2, un programa de residència per a artistes o agents de la cultura en formació que ofereix dues modalitats de participació, els projectes artístics i el projecte de comissariat. Enguany la residència proposa treballar sobre la crisi de l'habitatge.

Seguirem amb el programa de Muralistes, una iniciativa que vam engegar l'any passat i que es consolida amb noves artistes que cada trimestre pintaran un mural al mur d'entrada de Ca La Dona. El programa inclou un projecte editorial que produeix postals col·leccionables i que recull les entrevistes a les artistes participants.

En paral·lel iniciarem un nou programa, anomenat RAPàtrides, on artistes de rap i poetes realitzaran una intervenció que es recullirà en format audiovisual devant de les obres de les muralistes. Aquest projecte es realitza en col·laboració amb InsuRECtas, el grup audiovisual de Ca La Dona.

Tancarem el 2020 i obrirem el 2021 amb la Mostra FemArt "La institució dins meu", que vol reflexionar sobre la institució cultural i artística, però també sobre com reproduim les formes excloents de la institució en els nostres propis espais polítics i socials.

Malauradament, la pandèmia ens ha obligat a endarrerir algun projectes expositius que haviem d'acollir a la sala, esperem poder-los re-empendre aviat!

Teniu ganes d'acompanyar-nos en un any on el gel hidroalcohòlic, les cites prèvies i les mascaretes seran les nostres aliades?