ARXIUS ENCARNATS. Visita i recorregut de cosx present a l'arxivx feminista


Aquesta setmana ens han visitat les companyes de la Sala d'Art Jove. La Mercè Otero ens ha ofert una presentació del projecte de Ca La Dona en general i de la biblioteca i centre de documentació en particular. Les artistes, acompanyades per la investigadora Nancy Garín han descobert l'àmpli ventall de materials i possibilitats de resistència de l'arxiva de Ca La Dona, un arxiu vitalista conformat per vivències i memòries que força a treballar d'una manera alternativa a com es tracta la conservació i com es vehicula la narració de la memòria des dels espais institucionals. Tant el centre de documentació de Ca La Dona com l'Arxiu FemArt manifesten la necessitat d'autonomia dels moviments socials a tenir unes polítiques de conservació, catalogació i presentació pròpies per preservar la col·lectivitat i la pluralitat de les seves memòries en construcció i transformació constant.