LA MOSTRA FEMART2020 JA ESTÀ MOLT APROP!

Aquest any 2020, la Mostra FemArt proposa com a fil conductor "La Institució Dins Meu" que dialoga amb el treball d'Andrea Fraser i la seva "crítica institucional".

Nosaltres creiem que és un risc confondre la “Institució Art" amb les pràctiques que generen art. El fet que sigui el sistema patriarcal-capitalista avui qui auspicia, promou i assegura la continuïtat de les institucions artístiques, ens ha de fer qüestionar si efectivament és possible fer-ne des de dins, un ús revolucionari, rebel o alternatiu.

Els feminismes en sabem molt de tot això, ja que tota la nostra pràctica personal, política i creativa s'ha produït sempre fora, resistint i persistint des de l'exili obligat que les institucions dominants han dissenyat per a nosaltres. Som també els feminismes qui hem portat a terme una crítica més directa, global, transversal i sistemàtica als processos que les legitimaven.

Avui i ara, l'any 2020, en aquestes estem: travessades per les institucions, la família, el patriarcat, la governança, l'Estat, la Nació, però amb l'experiència i la saviesa que per existir, en millors condicions que les actuals, hem d'emprendre una lluita en la qual siguin els nostres desitjos i objectius els que travessin aquestes mateixes institucions. És, però, en aquests moments crítics quan més es pot observar que són les institucions les que ens necessiten per sobreviure. Hem estat posades en valor pels seus interessos, però ara som nosaltres les que establirem el valor de les institucions. Ja no sols ens necessiten per sobreviure, sinó que ara som imprescindibles perquè segueixin bategant. En nosaltres està si les deixem viure o simplement les deixem...

Els projectes que formen part de la Mostra, que serà virtual i presencial, són:

Helena Llopis "NoMo Generation"
Colectivo deria + rectificadora (Trinidad Garcia Espinosa)  "Justicia patriarcal"
Sara Montoya Cardona "Paralel"
Norma Martínez "Origen del virus"
Sofia Kasser i las Zebras "8 horizontes"
Blanca Gotor Carrasco "El churrasco man"
Marta Mansilla "Safe dams please"
Graham Bell tornado (Colectivo: La Erreria House of Bent) "Construyendo Consuelo"
Col·lectiu FemLab "MISOGIDRAMINA"
Alexandra Garcia Pascual "Imagina que caes"
Nani Miras "Good bye Kitty"
Fils Feministes (Eva Cruells, Joana García Grenzner, Diego Marchante, María Zafra) "Mal de archiva"
Xeito Fole "Desinstitución"
Adriana SK "+100 likes"
Cynthia Fussillo "Guerrilla at home"
Marta de los Pájaros "Fora de camp"
Las Migras de Abya Yala "EN RESISTENCIA"