On està el Part en l'Art? Està només "en part"?El dia 27 de maig s’inaugura a l’espai expositiu FemArt de Ca la dona un nou episodi de l’itinerari viu i creatiu del projecte "El part, motiu de creació social i artística", que es va iniciar fa dos anys, promogut per Migjorn, Casa de naixements en la celebració del seu 20è aniversari. El projecte reacciona creativament contra l’imaginari dominant actual, encara tan patriarcal, que ha silenciat l’acte concret de parir, invisibilitzant la seva força i la seva dimensió generadora, sobrecarregant-lo de valors morals i religiosos, creant estereotips interessats del què i el com ha de ser el part i la dona que pareix i desfigurant la potència creativa i l'agència activa de les dones, transformades en un instrument passiu de reproducció.

L’exposició revisa i reivindica la necessitat de recuperar i actualitzar imatges que mostren i demostren que a vida no depèn dels deus, sinó d’aquesta capacitat universal i transversal de les dones de crear vida, com tampoc la creació artística no dependrà ja, mai més , dels “genis”.

La força i sentit de les obres reclama en aquesta exposició un canvi de paradigma , un canvi radical en l’imaginari, un canvi ple de gaudi i de llibertat en la resinificació de tota la perspectiva real i simbòlica relacionada amb el naixement, origen de tot ser humà, on el part esdevingui, no sols motiu de creació social i artística, sinó l’acte més lliure i radical contra el domini patriarcal.