CONTACTE


  


MOSTRA I CONVOCATÒRIA
mostrafemart@gmail.com

COMUNICACIÓ I PREMSA
femart.comunicacio@gmail.com 

ARXIU
arxiufemart@gmail.comVISITES LLIURES O COMENTADES

Horari de visites: 
Dilluns - dijous 17h-19h

Informació pràctica:
Ca La Dona compta amb ascensor a totes les plantes
Fas servir cadira de rodes, bastó, gos pigall, audiòfon o bucle magnètic? No et quedis fora! 

Escriu-nos a mostrafemart@gmail.com!

MAPA