EMERGÈNCIES.1


FemArt obre la primera convocatòria Emergències.1: DES-UNI-FORMADES!, un premi d’art pensat per artistes en etapa de formació d’abast nacional que contempla tres modalitats:

1. Projecte de Creació
2. Disseny Gràfic
3. Comissariat-CuraduriaPoden presentar-se totes les creadores i col·lectius artístics nacionals o estrangers que comptin amb una matrícula en alguna de les universitats o centres de formació artística (escoles d’art o cicles formatius i batxillerat artístic) del territori vigents en el curs 2018-2019. Almenys la meitat de les components del col·lectiu han de reunir els requisits de
participació. S’admet la participació a múltiples modalitats.

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases. Les artistes interessades en participar han de completar el formulari d’inscripció on-line

El termini d’inscripció romandrà obert del 4 de març al  23 d'agost

El jurat d’aquesta edició esta format per: l’Equip FemArt, Nora Ancarola, Diego Marchante, Tonia Coll i Barbara Ramajo.

Emergències:
FemArt proposa enguany una convocatòria artística amb perspectiva i compromís feminista per a artistes en formació. Aquesta proposta vol donar a la creació el valor constructiu d’un nou imaginari alliberat i alliberador que vegi en la producció d’objectes artístics el mitjà per a la reflexió, la crítica i la subversió del món donat.

En la paraula emergència que etimològicament significa: “l’acte de sorgir d’alguna cosa que estava submergida”, conflueixen un seguit de significats molt diversos. L’emergència fa referència a l’acte d’irrompre, elevar-se, mostrar-se però també pot remetre al sorgiment inesperat de circumstàncies que ens obliguen a prendre accions immediates; el terme al·ludeix igualment a la necessitat urgent d’assistència o cura i, finalment, s’associa al fet que una planta aflori sobre la superfície del sòl.

En aquest sentit i des de FemArt trobem que en la producció artística ressonen amb força aquestes accepcions. Les imatges artístiques es caracteritzen per irrompre inevitablement sobre el nostre món visual estable, reclamant la necessitat o urgència de desbloquejar o alliberar altres maneres de mirar. Al mateix temps que emergeixen, les imatges també descobreixen, desvetllen i assenyalen possibilitats que inspiren altres maneres de fer. Finalment, els objectes artístics (per definició artificials) emergeixen sobre la superfície del sòl d’una manera quasi orgànica fent de l’experiència artística una necessitat natural.

L’imaginari dominant patriarcal i capitalista ha instaurat un estat d’excepció permanent que dona forma legal a les il·legalitats més flagrants. Les emergències son ruptures radicals amb el transcórrer domesticat de les nostres vides i recorden l’acte legítim i orgànic d’irrompre inesperadament. Les emergències són també sortides alternatives, com ho són també les pràctiques artístiques doncs quan sembla que res és possible faciliten nous itineraris aliens a tota normativitat, no es tracta de vies d’escapada sinó de xarxes de fissures que esquerden l’statu quo.

La Mostra Emergències comença el seu itinerari per les universitats i escoles formatives d’art amb una primera proposta conceptual: Un joc semàntic de des-muntatge.

Sota el lema DES-UNI-FORMADES! Incitem al joc artístic de des-fer i des-allotjar la uni-citat, la uni-versalitat, la uni-versitat que ens vol governar. Al mateix temps que rebutgem el gènere únic o l’uni-sex....és a dir, tot allò uni-forme, formalment militaritzat, que destrueix i
assassina sensibilitats, imposant sentits únics a les relacions humanes.

En aquesta convocatòria cerquem formes alliberades de formalismes assentats, actes de fissura artística que rebutgin tot mecanisme d’homologació unívoca. Volem emergir lliures, diferents i dissidents: DES-UNI-FORMADES!

Per la realització de l’exposició DES-UNI-FORMADES se seleccionaran un total de 20 projectes que es presentaran públicament en els espais de FemArt, Ca La Dona i la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.