Emergêncies.3 - Tekoporã "Tekoporã" 
Presentació de candidatures del 10 de maig al 6 de setembre

 
Arriba la tercera edició de la residència col·lectiva EMERGÈNCIES, un espai de trobada entre artistes en formació, activistes feministes de Ca La Dona i d'altres moviments de base, artistes vinculades al projecte FemArt, teòriques i acadèmiques. Enguany proposem treballar creativament sobre el terme "Tekoporã" concepte originari de la llengüa Guaraní que es tradueix com "el bon viure comunitari", amb un significat antagònic al significat neoliberal de "benestar". 
Ben aviat trobareu les bases a la nostra pàgina web!

FemArt proposa enguany una convocatòria artística amb perspectiva i compromís feminista per a artistes en formació. Aquesta proposta vol donar a la creació el valor constructiu d’un nou imaginari alliberat i alliberador que vegi en la producció d’objectes artístics el mitjà per a la reflexió, la crítica i la subversió del món donat.