Equip


Karol Bergeret (Artista i Curadora)

Anna Fando (Artista, Investigadora i Curadora)

Leia Goiria (Artista i Dissenyadora)

Julia Lull (Curadora, Investigadora i Historiadora de l'Art)

Teresa Sanz (Activista Feminista i Curadora)


Amb la col·laboració de:
- Secretaria de Ca La Dona
- Dolo Pulido (Activista Feminista)
- Nani Miras (Artista i videoactivista)
- Pepa Vives (Fotògrafa)
- Marta García (Comunicació)