Formació

 A Femart ja fa temps que oferim acompanyament i formacions sobre gènere i feminismes des d’una perspectiva crítica i experiencial histórico-artística. Tenim diverses modalitats de formació i taller segons l’edat, el curs i l’especialitat de l’espai que ens ho demana. 


A través de l’experiència i l’intercanvi hem perfilat un programa d’acompanyaments,
taules rodones i tallers (presencials i virtuals) per tal apropar i compartir la nostra
experiencia i compromís polític per la tranformació del realitat a través de l’art.

-------------------------------------------------------------

➔ L’ARXIU FEMART, UNA CONTRAMEMÒRIA POSSIBLE.
Durada 2h
Públic al que va dirigit: Espais de formació alternatius llibertaris, Centres Cívics, Anteneus,
Comunitat Universitaria, Institucions museístiques.

El projecte FemArt en indisociable de la lluita feminista a Barcelona. Impulsat desde Ca la
Dona, la primera casa ocupada per les feministes per tal de crear un espai de creació,
reflexió i practiques feminsites fa ja més de 20 anys. El projecte surgeix amb la consicnecia
d’utilitzar l’art com eina de comunicación i relfexió d’idees polítiques i practiques
feminsites. Al llarg del temps i de les mostres hem aconseguit reunir un seguit d’obres i
practiques artístiques que s’allunyen molt dels imaginaris comuns instaurants i legitimats
per les institucions museístiques i circuits artístics oficials. En aquesta formació prosem
compartir temàtiques, obres i anecdotes que hem recollit al llarg del temps i posar-les en
relació amb els témes e inquietuds que atravessen avui les arts i els feminismes.


➔ COM UTILITZAR L’ART PER TREBALLAR LA CONSTRUCCIÓ DEL GÈNERE.
Durada 2h
Públic al que va dirigit: Espais de formació alternatius llibertaris, Professorat de
Batxillerat i Comunitat Universitaria, Personal educatiu en Institucions museístiques.

En aquesta capsula ens aproximem a la perspectiva de gènere i com s'incorporar a
l'educació tant formal com no formal.  La perspectiva de gènere en educació permet
estimular el pensament crític de l’alumnat i el visitant tot proporcionant eines per
identificar els estereotips i rols socials de gènere i aprendre a problematitzar els patrons
de socialització dominants. Reflexionarem a l’entorn dels processos de socialització que es
segueixen promovent per tal de naturalitzar valors i actituds que han desembocat en la
creació del gènere femení i del gènere masculí. Aquest bloc vol aproximar conceptes i
tendències, sempre a través de l’art i la cultura visual, que operin com a punts de
referències i recursos discursius per tal que les dinamitzacions i activitats donin eines per
a l'estímul del pensament crític. També examinarem com els objectes artístics i les imatges
en general reclamen aproximacions diferents, ens demanen un treball específic i ens
permeten, al mateix temps, generar un espai d’aprenentatge basat en l'experiència, el
diàleg i la relació. En aquest bloc s’oferiran recursos i estratègies per tal d’estimular la
participació, les reflexions crítiques i el treball col·laboratiu a partir de les imatges.   

-  La dimensió de gènere a través de la imatge artística.
-  Pràctica de debat crític al voltant d’una imatge. 
-  Com mirem una imatge. Eines i recursos.


➔ L’ART COM A ESPAI DE RESISTÈNCIA: CONSTRUCCIONS I SUBVERSIONS DE LA
IMATGE DE LA DONA.
Durada 2h
Públic al que va dirigit: Batxillerat, Espais de formació alternatius llibertaris, Centres
Cívics, Anteneus, Comunitat Universitaria.

“Feminismo: (…)una resistencia a cualquier tendencia a estabilizar el
conocimiento o la teoría en torno a una ficción de lo genéricamente
humano o de lo monolíticamente universal o cualquier otro mito
androcéntrico, racista, sexista o de edad de la cultura imperial
occidental y sus discursos (a menudo no tan) radicales”.
Griselda Pollock.

En aquesta activitat es proposa una deriva a través de les representacions de dona més
significatives de la Historia de l’art amb l’objectiu d’establir continuitats, ponts i ruptures
en els models i estereotips iconogràfics tot parant atenció a les condicions contextuals,
socials i polítiques que els generen i els qüestionen. Es tracta d’una revisió amb
perspectiva feminsita de com s’han construit, a través de les imatges, els diferents models
de subjectivitat femenina que dominen el nostre imaginari colectiu i com aquests han estat
rebatits i criticats de manera, més explícita o inconscient, per les produccions artístiques
realitzades per dones, lesbianes, trans, identitats no binàries...
A més tot el recorregut anirà recollint i desenvolupant les diferents debats i moments
representatius de la historia de la lliuta feminista a nivell global, estatal i local.


➔ COM FER UNA MOSTRA I UN PROGRAMA DE FORMACIÓ INDEPENDENT.
FEMINISTA I SENSE UN DURO!
Durada 2h
Públic al que va dirigit: Espais de formació alternatius llibertaris, Centres Cívics, Anteneus,
Comunitat Universitaria, Institucions museístiques.

La mostra FemArt s’instaura, des dels seus inicis, fora dels cirucuits insititucionals i del
mercat de l’art doncs des dels inicis es fruit d’una lluita no nomes contra el patricarcat sino
també anticapitalista. Creu fortamet en la capacitat dels objectes artístic com a eines
generadores de pensament discusió fora dels dominis del llenguatge oficial. Creiem en les
practiques col·lectives i en les producciones relacionals en fron de concepcions
mercantilistes com les geni.
FemArt no vol ser només un espai d’exposició per a dones, lesbianes, trans o d’altres
cossos dissidents. Vol generar a partir de perspectives femienistes dialegs i practiques
alternatives. La historia com ja saben es un constructe interesant dels qui han posseit el
mitjans de producción d’aquestes narratives, les dones, les lesbianes i les identitats i
cossos trans i no binaries i les sesves subjectivitats han sigut dites al llarg d ela historia.
Nosaltres volem contriubir no nomès en aquesta arqueología crítica del passat sino també
en la generació d’objectes dissidents que apuntin nous futurs capaços d’impulsar noves
conversacions, opinions i experiències amb perspectiva feminista.
Com prioritzar els procesos als resultats, com abogar per el desordre com a pràctica a-
normativa però no caure en la desorganització, com montar una exposició amb els mínims
recursos y evitant llocs comuns de les dinàmiques curatorials patriarcals i capitalistes son
algunes de les temàtiques que treballarem en aquesta activitat.


➔ TALLERS CREATIUS PER ESCOLES D’ART I CURSOS DE FORMACIÓ ARTÍSTICA.
L’ÀPAT TRANGRESSOR.
Durada: 3h.
Públic al que va dirigit: Grups de primer i segon cicle de primària i ESO.

A principis dels 70 el cos femení es converteix en el punt de partida de les reflexions
artístiques de les dones. Es buscarà exposar un cos real diferent i diferenciat que
s’expressa i trenca les formes hegemòniques, fins ara absolutament patriarcals. L’obra de
Judy Chicago serà representativa d’aquesta manera de concebre l’art, de la diferència com
a exposició de la multiplicitat d’experiències femenines individuals i col·lectives, del
present i del passat. El seu re-plantejament de la sexualitat de les dones, el lesbianisme,
l’antiviolència…, no deixa de ser una posició també política i subversiva que ha generat
moltes seguidores i ha inspirat a moltes artistes.
Per això hem volgut agafar la referència de The dinner party i recuperar el seu gest
insurrecta per promoure amb les més joves les possibilitats crítiques i creatives del treball
artístic.
L’experiència te per a objectiu acompanyar a l’alumnat en la investigació i
l’experimentació plàstica per tal de poder articular la instal·lació col·lectiva d’un àpat
artístic preciós i transgressor. L’experiència dotarà d’eines critico-creatives a l’alumnat
per tal que pguin (per grups o de manera individual), elaborar un servei de taul (mantell i
plat individual, coberts i vas opcional) amb un motiu lliure, però “radical-ment feminista”,
i el posin sobre una taula farcida de diversitats, desobediències, insubmissions,
provocacions, ironies, ràbies, desitjos, gaudis, sexualitats, gèneres, sexes, propostes i tot
allò que us vingui de gust compartir. L’experiència es dividirà en dues parts.


➔ ERRORITZADES, TALLER DE CREACIÓ FEMINISTA.
Durada 3h.
Públic al que va dirigit: escoles d’arts i cicles formatius.

El taller es planteja a partir de la investigació i experimentació col·lectiva on l’alumnat
podrà implementar una sèrie de pràctiques col·laboratives que trenquen amb la producció
artística individualista.
L’experiència es divideix en dues parts: 
- 1a PART: Investigació artística. Les mediadores condueixen el grup per una primera part teòrica participativa on s’explicaran alguns dels referents feministes en la història de l’art, així com les principals crítiques i línies de treball desenvolupades en aquest sentit. Aquesta part teòrica es conclou amb un exercici grupal d’investigació d’altres referents.
- 2a PART: Projecte de creació. Després d’una pausa, tot el grup plantejarem un espai nou en el que treballar còmodament. S’establirà una nova ordenació de l’espai buscant una comoditat que trenqui amb l’idea d’aula per començar a treballar amb l’idea d’espai efímer i expositiu. A continuació es
produirà una assemblea en la qual s’escollirà, mitjançant el concens, el treball a partir d’una de les idees o referents presentats en la dinàmica anterior.

Contacta'ns a mostrafemart@gmail.com