Espai FemArt

..............................................................................................................................................................................


Calendari 2020-2021*


Emergêncies.2 | setembre, octubre i novembre 2020

Mostra FemArt 2020 "La institució dins meu" | desembre 2020 i gener 2021


..............................................................................................................................................................................

*el calendari es pot veure modificat a causa de les mesures de seguretat pel virus Covid-19