MOSTRA FemArt


FemArt és la Mostra d’art organitzada des de Ca la Dona per tal d’oferir un espai de promoció d’art i xarxa relacional a les dones artistes. FemArt neix l'any 1984 amb la voluntat de donar visibilitat al treball de les dones artistes de la ciutat i del país; generant un espai de reflexió sobre la producció artística i el paper de la dona en aquesta, tant professional com amateur. Un dels seus objectius principals des de l'inici va ser acostar les pràctiques artístiques a un públic àmpli i divers; creant un espai d'intercanvi, desenvolupament de pensament artístic i reflexionant sobre les tendències de l'art des d'una perspectiva feminista.

La Mostra s'obra a diferents expressions artístiques: pintura, fotografia, escultura, vídeo, instal.lació, performance, etc. Ambtot, la Mostra va més enllà any rere any programant activitats de participació, debat i reflexió teórica. FemArt proposa mostres de temàtiques diverses a partir de les quals es mouen i promouen debats feministes, actituds critiques radicals contra el patriarcat i propostes de nous paradigmes de relació.

Els principals objectius del nostre projecte son:
·Fomentar i visibilitzar el treball de les dones artistes
·Crear un espai de confluència i reflexió en art en clau feminista                              ·Projecte transversal: servir de vincle entre especialistes de l'art contemporani i artistes; així com  persones menys introduïdes en l'art per tal de facilitar el coneixement de la pràctica
·Intercanvi
·Arxiu FemArt: recuperació de material, digitalització i facilitació per a la seva consulta pública
·Establiment d'una xarxa de dones artistes


Catàlegs de mostres recents:

MOSTRA FEMART 2016


MOSTRA FEMART 2015


MOSTRA FEMART 2014MOSTRA FEMART 2013


MOSTRA FEMART 2012


La Mostra ha estat vertebrada per dos espais: d’una banda, l’espai pròpiament FemArt en el que s’exposaven les obres de les artistes que havien estat seleccionades a partir d’una convocatòria pública. En aquestes convocatòries cada any s’han presentat al voltant de un centenar de propostes procedents d’arreu del món, fonamentalment de l’Estat Espanyol i de Llatinoamèrica.

La reflexió i el debat també ha ocupat una bona part dins de la Mostra, amb la realització de tallers, conferències, taules rodones, passes de videos específics, films de realitzadores, etc…

El 2009 i l’arribada als 15 anys de Mostra ens impulsaren a  pensar noves maneres d’arribar al públic, per tal de que a partir dels nostres objectius es pugin generar el màxim d’externalitats positives.

Insistim en el desig de valorar temàtiques diverses de l’art. A més, fem visibles noves temàtiques i intensifiquem la possibilitat de que l’art incideixi en la vida social i la vida quotidiana .

El nostre repte és continuar donant vida a aquest marc de participació, d’intercanvi d’experiències i coneixements, de creació i de reflexió. Fer crèixer aquesta xarxa de dones artistes que es troben amb aquesta proposta des del feminisme. Fer fort aquest espai de relació i fer-lo créixer. Volem acabar confluint amb altres nuclis de treball de dones artistes, crítiques i historiadores de l’art per tal de poder incidir en els discursos hegemònics en el món de l’art. Un món que com ja hem dit abans abasta tant les institucions culturals, com els circuits d’art jove, els centres d’educació en art o l’acadèmia. Incidim en la intenció d’obrir i relacionar el món de l’art que neix de les experiències feministes.